SWOT

SWOT per kete firme jane:

Forcat (Strengths)

  • Importues direkt i shume prej produkteve
  • Eksperience e tregut
  • Eksperience e stafit

Dobesite  (Weaknesses)

  • Marketing me i madh prej disa prej konkuruesve

Mundesite (Opportunities )

  • Zhvillimi i sektorit ne Shqiperi
  • Fushta e re e marketingut e cila pritet te nise se shpejti

Rreziqet ( Threats )

  • Renia e fuqise blerese ne Shqiperi
  • Zgjerimi i rrjeteve te konkurenteve