Magazina

Magazina

Mjedisi Konkurues

Sektori i shitjes me pakice eshte shume i zhvilluar ne Shqiperi, ndersa rrjetet e supermarketeve jane zhvilluar vetem vitet e fundit. Kjo ka bere te mundur qe konkurenca te rritet ndjeshem dhe kompania te filloje te mendoje seriozisht per te ndertuar nje strategji sa me te sakte per te qene sa me konkurues duke konsideruar faktin qe ka qene kompania e pare ne Shqiperi e cila ka krijuar nje rrjet supermarketesh.

Ky fakt ka qene shume i rendesishem sepse kompania ka  patur gjithmon nje njohje shume te mire ne treg edhe pa patur nje marketing te organizuar. Kjo ka qene pika kryesore e forces se kesaj kompanie dhe ka bere te mundur qe te perballoje marketingun me te fuqishem te konkurenteve te drejtperdrejte.

Gjithashu nje ndihmese shume e rendesishme per kompanine ka qene edhe ndergjegjesimi i qytetareve ne lidhje me blerjet ne keto rrjete shperndarje.